ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก - นำเข้าน้ำตาลทราย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


ประเภทการลงทะเบียน :
 
ชื่อบริษัท :
 
เลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก :
 
ระบบจะใช้เลขที่ผุ้เสียภาษีของบริษัทในการสร้าง User Account สำหรับบริษัท
โดยมีรูปแบบคือ c ขึ้นต้น ตามด้วย TaxID ตัวอย่างเช่น c9999999999999
เลขทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) :
วันที่ขึ้นทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) :
v
ที่อยู่ :
 
จังหวัด :
 
อำเภอ/เขต :
 
แขวง/ตำบล :